Uncategorized

Att bestämma arter….

i mina naturrutor visar sig vara lite klurigt, men det är väldigt roligt.

IMG_9866

Här är en översiktsbild på min första ruta, den som är belägen i en fårhagen. Nu är det lite mer höstlik då löven börjat falla och växtligheten på marken börjat gå mer i gult och brunt än grönt.

I denna ruta har jag lite svårt att urskilja olika arter men jag har lyckats hitta:

Vitklöver ( Trifolium repens L.) är en krypande flerårig ört som ofta bildar stora mattor. Då spridningen på denna växt är stor finns det väldigt mycket av den i min naturruta.

img_9869.jpg

Ormbunke är en kärlväxt som ingår i ormbunksväxter i familjen landväxter. I min naturruta växer det gott om ormbunkar mellan stenarna.

IMG_9680

Väggmossa (Pleurozium scherberi)  som är en av det vanligaste arterna av mossa i Norden. I min naturruta klär mossan en stor del av alla stenar.

img_9870.jpg

Rysk nejlikrot (Geum aleppicum) Släkt: nejlikrot familj: rosväxt. Denna växt är ganska vanlig i min naturruta. När den blommar har den gula blommor.

IMG_9881

Lathyrus davidii vilket är en ärtväxt som ingår i släktet vialer, och familjen ärtväxter. Denna växt är mycket vanlig i min naturruta.

img_9882.jpg

 

I min andra naturruta växer det mer välbekanta växter.

IMG_9873

Här är en översiktsbild på den andra rutan. Även i den har hösten kommit och gula och röda löv från träden börjar bädda in växtligheten på marken. I denna ruta växer:

Blåsippa är en vanlig växt i min naturruta. Den blommar med små blåa blommor på våren.

IMG_9874

Vitsippa är en mindre vanlig växt i min ruta men det finns några stycken som blommar med vackra vit-violetta blommor på våren.

img_9877.jpg

Lingon är en ovanlig växt just i min naturruta men en liten bit utanför den växer det gott om lingon.

img_9876.jpg

Blåbär är en vanligt förekommande växt i min naturruta. Tyvärr har det dock blivit snålt om blåbär i risen nu i höst.

img_9875.jpg

Smörblomma är en ganska ovanlig växt i min naturruta med det finns ett fåtal som växer mot våran tomtgräns i utkant av min naturruta.

IMG_9879

 

Annonser
Uncategorized

Naturrutan x2

Så var det dax att starta ett litet roligt projekt! Naturrutan x2, jag ska alltså under  höstterminen följa två stycken naturrutor. Det är två plättar av natur som jag ska fota, observera och artbestämma 5 växter i. Mina rutor är belägna precis intill mitt hem i Stavby, strax utanför Uppsala.

Det här ska bli ett spännande projekt som jag absolut kan se mig själv genomföra med framtida elever för att följa naturens olika förvandlingar över ett år.

Min första ruta ligger i ett skogsbryn, här är det lite dunkelt och fuktigt. Det är en blandning av barrträd och lövträd runt min naturruta.

IMG_9661

 

Min andra ruta ligger ute i en fårhage, här är det ljust men ändå lite lummigt då det växter några lövträd och en heldel högt gräs som fåren tycker om att mumsa på.

IMG_9668

Karta till mina rutor:

Skärmavbild 2018-10-07 kl. 13.27.04

 

Uncategorized

Lektionsplanering VFU2

Who am I?

Ämne: Engelska

Åk: 3

Tidsåtgång: ca 45 minuter

Konkret mål: Du ska lyssna och följa med i en text på engelska.

Kursplanens syfte – Lgr11: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i att och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll ur Lgr11: Enkla instruktioner och beskrivningar.

                                                     Enkla beskrivningar och meddelanden.

                                                     Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Upplägg:

  1. Uppvärmning med ”Simon says”
  2. Lyssna och läs ”Who am I?”
  3. Sång –” Head, shoulders, knees and toes”

Arbetsform:  Lektionen inleds med en uppvärmning i form av leken ”Simon says”. Eleverna kommer att få arbetsblad med korta engelska texter som beskriver några av Astrid Lindgrens karaktärer. Texterna är numrerades och ska paras ihop med bilder av karaktärerna. Jag läser en text i taget sedan översätter vi texten till svenska, underöversättningsfasen kommer elever som vill att få räcka upp handen och sammanfatta på svenska vad som står i texten. Eleverna fyller enskilt i svaret på arbetsbladet innan vi går vidare till nästa text. På slutet av momentet går vi igenom de rätta svaren.             Efter ”lyssna och läs” övningen sjunger vi ”Head, shoulders, knees and toes” och gör rörelser till. Finns det ytterligare tid kvar av lektionen kör vi en runda ”Simon says” till.

Bedömning:  Eleverna kommer att bedömas genom iakttagelser av aktivitet under lektionen samt utfört arbetsblad – ”Who am I?”

Material:

  • Arbetsblad –” Who am I?”
  • Penna
  • Sudd

Avslut:  Jag fångar elevernas uppmärksamhet, berömmer det som fungerat bra under lektionen och ger instruktioner om att städa undan penna och sudd samt lämna in sina namnade arbetsblad. Därefter ska de sätta sig på sina platser. Jag återkopplar sedan lektionen till det konkreta målet och frågar eleverna va de tycker att vi har övat på.

 

Astrid-Lindgren-2-wpcf_700x859

Matte 2

Utematte

Så var det äntligen dax för kursmomentet utematte, som vi längtat. Tyvärr hade vi inte vädrens makter med oss och spenderade nästan 2 timmar ute i regnet.

Passet startade med en rolig klassificering och ihop-parnings övning. Alla fick ett naturföremål bakom ryggen, vi fick inte se föremålet utan med våra händer benämna föremålet och mingla runt och hitta våra kamrater som hade ett likadant föremål. Jag och min grupp fick tallkottar.

Sedan fortsatte vi ut i dungen för olika matematiska övningar, som sorteringsövningar, tävlingar med tärning, addition och uppdrag. Vi hann även med en övning där vi skulle hitta höstens färgskala i naturen och sortering dessa i någon ordning som vi fann lämplig. Detta var ett otroligt roligt och inspirerande lektionspass trotts allt regn och kyld.

Matte 2

Programmering

Säg hej till BlueBot! Han har hjälpt oss att förstå det roliga, lärorika och enkla med programmering för F-klass till åk 3.

Under ett intensivt 3 timmars seminarium tillsammans med mina kursare och Anna Kahlbom fick jag lära mig massa nya spännande saker att ta med mig ut på framtida VFU:er och arbetsplatser. Teori, diskussioner och praktiska övningar blandades.

BOM · BOM Bild

BOM bild Filmreflektion

Jag tycker att detta filmskapande projekt har varit otroligt roligt och lärorikt. Jag har tillsammans med mitt film-arbetslag fått prova på många olika program för film- och musikskapande. Det gör att jag har fått en bredare grund att stå på inför framtida projekt. Dessutom är det otroligt tillfredsställande att se vad man kan skapa med relativt små medel och några timmars arbetstid. Resultatet blev över förväntan och ett detta är ett tilltalande sätt för barn att lära sig saker på.

Ett lektionsprojekt som jag gärna skulle vilja utveckla kommer från Inger Björneloos bok om Hållbar utveckling från 2011 . Min idé föds ur hennes text om ”livet (och döden) i en glasburk” på sidorna 63-64.  Det hela går ut på att skapa ett ekosystem i en stor glasburk. Detta ekosystem ska jag och klassen sedan följa över tid, skapa hypoteser i både bilder och text och diskussioner runt det och se vad som händer. En del av dokumentationen skulle kunna ske genom fotografering ur samma vinkel och från samma avstånd för att efter en tid kunna se alla bilder som en time lapse. En annan del av dokumentationen skulle kunna vara en loggbok där alla elever får turas om att rita och skriva in observationer , diskussioner och nya frågeställningar.  Jag tror att detta skulle kunna vara ett intressant och trevligt projekt att ha över en längre tid och för att fläta samman flera ämnen och kanske även flera klasser på skolan.

BOM · BOM Bild

BOM bild – konstpedagogikmetoder

I detta inlägg vill jag skriva lite om olika tips och metoder som konstpedagogerna använde sig av under våra auskultationsbesök på Bror Hjorths Hus för att fånga barnens intresse och lust att lära. Till hjälp och inspiration har jag mina kursare Caroline och Jonna, länkar till deras DPY inlägg om auskultationen finns här nedan.

Carolines DPY

Jonnas DPY

Tips nr 1: Tala med en lugn och mjuk röst, detta inger ett lugn hos den som lyssna. En skön, fokuserad och stillsam stämning skapas.

Tips nr 2: Fråga öppna frågor, där svaren inte kan bli rätt eller fel. Ställ därefter följdfrågor för att komma ner på djupet och se hela tankegången. Utgå gärna ifrån barnens egen vardag, det gör diskussioner lättare för barnen att hänga med i.

Jag anser att båda dessa tips kan vara till stor nytta för mig som lärare, jag vill att mina elever har en lugn och fokuserad miljö där de genom frågor och följdfrågor får lära sig tillsammans och av varandra.

 

BOM · BOM Bild

BOM Bild auskultation

Denna vecka har jag deltagit vid ett konstpedagogiskt skolbesök på Bror Hjorths hus.img_5505.jpg

Under detta besöket skulle en grupp förskolebarn få lära sig lite om konstnären Bror Hjorht och om skaparformen skulpturer.

Innan vi går in hälsar konstpedagogen barnen välkomna ute i entrén. Här pratar vi om vilka regler som finns på ett museum. Hon berättar för oss att man inte får springa runt, inte skrika eller röra på någon av konstverken. Hon lär oss ”museé-stilen”, att man har händerna på ryggen och tittar bara med ögonen.

Att komma in i Bror Hjorths gamla bostadshus och ateljé är en häftig upplevelse för både stora och små. Det är konstverk överallt och massor att titta på.

Väl inne i Brors vardagsrum sätter sig barnen på golvet tillsammans med konstpedagogen, där samtalar de om Bror, hans konst och hans liv. Han sa själv att han bara kunde måla sånt som han älskade, detta leder till en diskussion om vad Bror tyckte om och vad barnen tycker om.

img_5486-e1493833281700.jpg

Sedan är det dags att gå ut i ateljén och titta på var Bror arbetade. Där visar konstpedagogen på skillnaden mellan en tavla och en skulptur. Samtalet fortsätter en stund om vad en skulptur är, vilka material som kan användas och hur Bror gjorde sina skulpturer.

IMG_5495

Nu har barnen så mycket kunskap att det är deras tur att skapa något dom tycker om.

Efter en kort genomgång med lite fakta om lera som material och några tekniker och begrepp så som kavalett och ”klämma ut” en figur ur leran istället för att göra små delar och försöka sätta ihop så får barnen äntligen en varsin lerklump och börjar skapa (Frid, Johan; Nilsson, Karl-Johan, 2008, s. 26-29). När alla barnen blivit färdiga, samtalar konstpedagogen med barnen. Alla får en chans att berätta om sin skulptur och kompisarna har chans att titta, reflektera över och fråga om de andras skapelser. Detta besök är första delen av två, på nästa besök ska barnen komma tillbaka för att måla sina torra skulpturer.

Barnens skulpturer är fantasifulla och välgjorda, de har varit noga med detaljer och väldigt väl tagit till sig av alla intryck morgonen har bjudit på och de tips och knep som konstpedagogen givit.

Det sätt som konstpedagogen arbetade på som jag tyckte var väldigt bra och något jag kommer ta med mig är att hon har ett tydligt kroppsspråk, där hon hela tiden visar vad hon pratar om. Hon går gärna ner på golvet och sätter sig med barnen för att hamna på samma nivå som dem och att hon under hela besöket ställer öppna frågor och många följdfrågor.

img_5538.jpg