Matte 1

Att räkna bråk med lego.

Hejsan vårdnadshavare till barn i klass 2A.

Nu kommer en ny matematik film, jag och barnen kommer att se den på måndag och därefter påbörja området bråk i matematik.

Filmen handlar om bråk och hur man kan bygga dem i lego. Vi kommer att börja med området inom bråk som är 1 (en hel), 3/4 (tre fjärdedelar), 1/2 ( en halv) och 1/4 (en fjärdedel).

Detta är något vi kommer att arbeta med i klassrummet för att lättare få en förståelse för storleksskillnaden mellan olika bråktal. Det kan även fungera som en hjälp när ni tillsammans ska gör läxor hemma.

Jag bifogar filmen så ni kan se den.

I Lgr 11, läroplanen för grundskolan kan man i delen för Matematik läsa om vad eleverna ska lära sig och varför.

Syfte: Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

Centralt innehåll: Del av helhet och del av antal. Hur delar kan benämnas och kan uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Har ni eller barnen frågor om något så hör gärna av er, och återkoppla gärna vad ni tycker om filmen. Ha en trevlig helg!

Vänliga hälsningar // Malin Wadlund

 

Till mina kursare:  Är filmen på rätt nivå för elever i åk 2? Är filmen tydlig? Om inte, vad ska jag ändra?

Annonser