BOM · BOM Bild

BOM bild Filmreflektion

Jag tycker att detta filmskapande projekt har varit otroligt roligt och lärorikt. Jag har tillsammans med mitt film-arbetslag fått prova på många olika program för film- och musikskapande. Det gör att jag har fått en bredare grund att stå på inför framtida projekt. Dessutom är det otroligt tillfredsställande att se vad man kan skapa med relativt små medel och några timmars arbetstid. Resultatet blev över förväntan och ett detta är ett tilltalande sätt för barn att lära sig saker på.

Ett lektionsprojekt som jag gärna skulle vilja utveckla kommer från Inger Björneloos bok om Hållbar utveckling från 2011 . Min idé föds ur hennes text om ”livet (och döden) i en glasburk” på sidorna 63-64.  Det hela går ut på att skapa ett ekosystem i en stor glasburk. Detta ekosystem ska jag och klassen sedan följa över tid, skapa hypoteser i både bilder och text och diskussioner runt det och se vad som händer. En del av dokumentationen skulle kunna ske genom fotografering ur samma vinkel och från samma avstånd för att efter en tid kunna se alla bilder som en time lapse. En annan del av dokumentationen skulle kunna vara en loggbok där alla elever får turas om att rita och skriva in observationer , diskussioner och nya frågeställningar.  Jag tror att detta skulle kunna vara ett intressant och trevligt projekt att ha över en längre tid och för att fläta samman flera ämnen och kanske även flera klasser på skolan.

Annonser
BOM · BOM Bild

BOM bild – konstpedagogikmetoder

I detta inlägg vill jag skriva lite om olika tips och metoder som konstpedagogerna använde sig av under våra auskultationsbesök på Bror Hjorths Hus för att fånga barnens intresse och lust att lära. Till hjälp och inspiration har jag mina kursare Caroline och Jonna, länkar till deras DPY inlägg om auskultationen finns här nedan.

Carolines DPY

Jonnas DPY

Tips nr 1: Tala med en lugn och mjuk röst, detta inger ett lugn hos den som lyssna. En skön, fokuserad och stillsam stämning skapas.

Tips nr 2: Fråga öppna frågor, där svaren inte kan bli rätt eller fel. Ställ därefter följdfrågor för att komma ner på djupet och se hela tankegången. Utgå gärna ifrån barnens egen vardag, det gör diskussioner lättare för barnen att hänga med i.

Jag anser att båda dessa tips kan vara till stor nytta för mig som lärare, jag vill att mina elever har en lugn och fokuserad miljö där de genom frågor och följdfrågor får lära sig tillsammans och av varandra.

 

BOM · BOM Bild

BOM Bild auskultation

Denna vecka har jag deltagit vid ett konstpedagogiskt skolbesök på Bror Hjorths hus.img_5505.jpg

Under detta besöket skulle en grupp förskolebarn få lära sig lite om konstnären Bror Hjorht och om skaparformen skulpturer.

Innan vi går in hälsar konstpedagogen barnen välkomna ute i entrén. Här pratar vi om vilka regler som finns på ett museum. Hon berättar för oss att man inte får springa runt, inte skrika eller röra på någon av konstverken. Hon lär oss ”museé-stilen”, att man har händerna på ryggen och tittar bara med ögonen.

Att komma in i Bror Hjorths gamla bostadshus och ateljé är en häftig upplevelse för både stora och små. Det är konstverk överallt och massor att titta på.

Väl inne i Brors vardagsrum sätter sig barnen på golvet tillsammans med konstpedagogen, där samtalar de om Bror, hans konst och hans liv. Han sa själv att han bara kunde måla sånt som han älskade, detta leder till en diskussion om vad Bror tyckte om och vad barnen tycker om.

img_5486-e1493833281700.jpg

Sedan är det dags att gå ut i ateljén och titta på var Bror arbetade. Där visar konstpedagogen på skillnaden mellan en tavla och en skulptur. Samtalet fortsätter en stund om vad en skulptur är, vilka material som kan användas och hur Bror gjorde sina skulpturer.

IMG_5495

Nu har barnen så mycket kunskap att det är deras tur att skapa något dom tycker om.

Efter en kort genomgång med lite fakta om lera som material och några tekniker och begrepp så som kavalett och ”klämma ut” en figur ur leran istället för att göra små delar och försöka sätta ihop så får barnen äntligen en varsin lerklump och börjar skapa (Frid, Johan; Nilsson, Karl-Johan, 2008, s. 26-29). När alla barnen blivit färdiga, samtalar konstpedagogen med barnen. Alla får en chans att berätta om sin skulptur och kompisarna har chans att titta, reflektera över och fråga om de andras skapelser. Detta besök är första delen av två, på nästa besök ska barnen komma tillbaka för att måla sina torra skulpturer.

Barnens skulpturer är fantasifulla och välgjorda, de har varit noga med detaljer och väldigt väl tagit till sig av alla intryck morgonen har bjudit på och de tips och knep som konstpedagogen givit.

Det sätt som konstpedagogen arbetade på som jag tyckte var väldigt bra och något jag kommer ta med mig är att hon har ett tydligt kroppsspråk, där hon hela tiden visar vad hon pratar om. Hon går gärna ner på golvet och sätter sig med barnen för att hamna på samma nivå som dem och att hon under hela besöket ställer öppna frågor och många följdfrågor.

img_5538.jpg

 

BOM · BOM Bild

BOM Bild lektion, Namnskylt med Kollage

Här kommer en bild lektionsplanering  som jag gjort under BOM kursen. Den handlar om kollage, håll till godo!

Namnskylt med kollage

Denna lektion passar från förskoleklass och uppåt. En bra lektion att gör vid terminsstart eller om läraren börjar i en ny klass.

Tidsomfattning 1 x 60 min

Mål ur läroplanen

Lgr11 – Bildframställning:
Teckning, måleri, modellering och konstruktion

Lgr11 – Redskap för bild:
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund

Konkreta mål

Du ska skapa en namnskylt med ett kollage där bilderna beskriver vem du är.

Undervisning

Under inledningen till lektionen pratar vi om vad ett kollage är. Vi pratar även om vilka tekniker man kan använda sig av så som att riva eller klippa ut bilder som man arrangerar på en bakgrund innan de sedan limmas fast. Vi tittar lite på vilka material vi ska använda oss av och pratar sedan om lärarens exempel kollage. Vid lektionens start finns allt material framdukat på bord försedda med vaxduk.

Instruktionen är att skapa en namnskylt med bilder som presenterar eleverna som person. Detta genom att använda bilder med färger, saker, djur och figurer som de gillar och som får läraren och klasskamrater att lära känna eleven lite bättre. Ett exempel av lärarens eget kollage kommer finnas för att få inspiration ifrån.

Bilder till kollagen kommer eleverna att hitta i tidningar, kataloger och magazine, där de ska klippa eller riva ut bilder som de vill använda.

En liten stund vid lektionens slut kommer att ägnas åt att eleverna får visa upp sitt kollage och berätta vad man tyckte blev bäst på kollaget.

Material

– Återvunnet redan målat papper (från någon tidigare lektion)

– Eller enfärgade papper A4 eller A5

– Pennor

– Saxar

– Flytande lim

– Tidningar, kataloger, magazine av olika slag

– Även glitter, bokmärken/klistermärken och tårtpapper kan vara bra att ha

Bedömning

Eleverna ska skapa ett personligt kollage som kan användas som namnskylt och presentation i bilder. Eleverna kommer att öva på att hitta, klippa/riva och arrangera bilder som de tycker om och som beskriver dem.

Tillämpning

Efter avslutad lektion ska varje elev ha skapat en namnskylt med ett personligt kollage. Eleverna ska under lektionen ha hittat passande bilder, klippa eller riva ut dessa och därefter arrangera och limma bilderna. Utvecklad kunskap visar eleverna genom att söka efter och hitta bilder som är personlighetsbeskrivande och på det viset skapa ett collage som beskriver elevens personlighet och intressen.

collage1

Här kommer en även en instruktionsfilm som handlar om min teknik. Hoppas den kan ge lite inspiration.