Uncategorized

Lektionsplanering VFU2

Who am I?

Ämne: Engelska

Åk: 3

Tidsåtgång: ca 45 minuter

Konkret mål: Du ska lyssna och följa med i en text på engelska.

Kursplanens syfte – Lgr11: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i att och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll ur Lgr11: Enkla instruktioner och beskrivningar.

                                                     Enkla beskrivningar och meddelanden.

                                                     Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Upplägg:

  1. Uppvärmning med ”Simon says”
  2. Lyssna och läs ”Who am I?”
  3. Sång –” Head, shoulders, knees and toes”

Arbetsform:  Lektionen inleds med en uppvärmning i form av leken ”Simon says”. Eleverna kommer att få arbetsblad med korta engelska texter som beskriver några av Astrid Lindgrens karaktärer. Texterna är numrerades och ska paras ihop med bilder av karaktärerna. Jag läser en text i taget sedan översätter vi texten till svenska, underöversättningsfasen kommer elever som vill att få räcka upp handen och sammanfatta på svenska vad som står i texten. Eleverna fyller enskilt i svaret på arbetsbladet innan vi går vidare till nästa text. På slutet av momentet går vi igenom de rätta svaren.             Efter ”lyssna och läs” övningen sjunger vi ”Head, shoulders, knees and toes” och gör rörelser till. Finns det ytterligare tid kvar av lektionen kör vi en runda ”Simon says” till.

Bedömning:  Eleverna kommer att bedömas genom iakttagelser av aktivitet under lektionen samt utfört arbetsblad – ”Who am I?”

Material:

  • Arbetsblad –” Who am I?”
  • Penna
  • Sudd

Avslut:  Jag fångar elevernas uppmärksamhet, berömmer det som fungerat bra under lektionen och ger instruktioner om att städa undan penna och sudd samt lämna in sina namnade arbetsblad. Därefter ska de sätta sig på sina platser. Jag återkopplar sedan lektionen till det konkreta målet och frågar eleverna va de tycker att vi har övat på.

 

Astrid-Lindgren-2-wpcf_700x859

Annonser