Engelska 1

Meet the very busy spider

This is my final assignment in English 1.

the-very-busy-spider

English structure – The definite article (Svartvik; Sager, 2010, pp.30-32).

Context – Class of 22 pupils in the second grad. This plan is for two 30 minute lessons.

Learning outcomes – Trough natural approach I want to teach the pupils phrases such as the spider, the cow, the dog and so on (Sundh, discussion in seminar 1). By reading an English children’s book we practice the pupils’ ability to understand and interpret different kinds of texts (Skolverket, 2016, p.34).

Lesson 1: We start out by me reading The Very Busy Spider by Eric Carle aloud in the class with every new character that comes along I hold up a popsicle figure that corresponds to the book (Sandström, 2011, pp.40-41). Off course with a communicative approach to reading and active listening (Keaveney; Lundberg, 2014, pp.42-44). Thereafter we take a closer look at the animals from the book with help from the popsicle figures with all the animals (Website nr2). We chant all the names together. Then we sort the animals after the order of appearance in the book and have a discussion with questions such as: Who wants to take a nap with the spider? What did the pig want the spider to do? Who catches the fly? and so on. The pupils are welcome to use the popsicle figures if they want and need to (Website nr1).

Lesson 2: We repeat and chant the names of all the animals with the popsicle figures. Now it is time for a listen and color exercise where the pupils listen to instructions on how to color the animals from the book (Sandström, 2011, pp.49-50). Their pictures are to be used in the next part of the lesson, where we are going to play memory. The pictures in the memory game are the colored animals on one part of the pair and the written name of the animal on the other part of the pair. The pupils themselves write the names of the animals by copying from the white-board. While playing memory in pairs the pupils will read and name the animals in English (Sundh, discussion in seminar 3).

Material – The children’s book The Very Busy Spider by Eric Carle, my homemade popsicle figures with the characters from the book and follow-up materials such as print-outs from websites stated below.

Anticipated problems in this lesson plan is that some of the pupils might struggle with language anxiety. I will try to prevent this by frequent choral exercises (Keaveney; Lundberg, 2014, pp.58-59).

In conclusion, I believe that this is going to be a fun lesson plan to carry out when I start teaching. I have put a lot of thought in to this lesson plan and I am confident that it is going to work out well and that the pupils will learn a bit about how to use the definite article.

—————————————————————————————————————————————–

 

References

Carle, Eric, The Very Busy Spider, 1984, Edition of this book first printed in 1996, Puffin books, London

Keaveney, Sharon; Lundberg, Gun, Early Language Learning and Teaching: A1-A2, 2014, Edition 1:2, Studentlitteratur AB, Lund

Sandström, Karyn, Kidworthy Works, 2011, Edition 1:1, Studentlitteratur AB, Lund

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, 2016, Edition 3, Stockholm, Skolverket

Sundh, Stellan, Seminar 1: Young learners: listening and understanding, January 26th 2017, Uppsala University

Sundh, Stellan, Seminar 3: Young learners: reading in English, February 23 2017, Uppsala University

Svartvik, Jan; Sager, Olof, Modern Engelsk Grammatik, 2010, Sixth edition, Liber AB, Stockholm

 

Websites

Nr 1: http://www.brighthubeducation.com/lesson-plans-grades-1-2/66986-the-very-busy-spider-lesson-plan/

Nr 2: http://www.makinglearningfun.com/themepages/SpiderVeryBusyLiteracyIdeas.htm

Annonser
BOM · BOM Bild · Engelska 1

Barnboks tips

Efter en mycket inspirerande föreläsning av Clara Bruno om barnböcker och hur de är illustrerade, så vill jag ge några tips på barnböcker som jag fattade extra mycket tycke för och som jag verkligen tror att jag kommer använda i klassrummet.

jag vill ha min hatt

Jag vill ha man hatt av Jon Klasse är en rolig och lite annorlunda bok om en björn som blivit av med sin hatt. Vi får i denna bok följa björnen på hans sökande efter hatten.

 

det är inte min hatt

Även mitt andra val är en bok av Jon Klasse. Denna gång får läsaren följa en liten fisk som tagit en hatt av en mycket större fisk.

Båda dessa böckerna vill jag läsa i mitt framtida klassrum och jobba vidare med. Tills dess ska jag läsa dem för mina barn.

 

 

Bok nr 3 och 4 som jag vill tipsa om är två interaktiva böcker av Hervé Tulley. I dessa böcker får läsaren uppgifter att utföra och spännande resultat följer på nästa sida av boken. Då dessa böcker även finns på andra språk, tex engelska så kan dessa bli värdefulla i undervisningen på flera sätt och inom flera ämnen.

Dessa två böcker ska snarast inköpas för att läsas med mina egna barn och för att skapa framtida lektioner runt.